Jan Dobkowski

Opis pracy

Praca pochodzi z cyklu rysunków i akwarel„Universum" po­wstającego w latach 90. XX w. Jest przeniesieniem do tech­niki papierowej koncepcji nokturnowych obrazów artysty: ciemne naturalno tło kartonu zostało wykorzystane jako tło kompozycji, którą artysta tworzy w charakterystyczny dla siebie sposób: pokrywając powierzchnię kartki cienki­mi, lekko falującymi liniami w wielu barwach, wyczarowu­jąc w ten sposób abstrakcyjną, rozedrganą powierzchnię, która zdaje się opowiadać o naturze i rzeczywistości fizycz­nej świata.

Biogram Artysty
Drukuj