Andrzej Bielawski

Opis pracy

Obraz jest efektownym, dużym reliefem z pokrytej rdzą blachy. Praca jest bardzo nietypowa dla artysty, dla którego główną częścią twórczości jest grafika. Praca odwołuje się do stylistyki malarstwa materii z lat 50., 60 i 70. (np. reliefy Adama Marczyńskiego). To każe myśleć o pracy, jako o jednym z elementów refleksji artysty nad obrazem i obrazowaniem, nad tradycją malarstwa. Artysta wydobywa fakturę materii zardzewiałej blachy i wartości haptyczne dzieła. Refleksja nad pikturalizmem przejawiła się w twórczości Andrzeja Bielawskiego w cyklach obrazów, których materią malarską stają się grunt, ziemia i błoto (np. w serii obrazów z lat 1986-1987) bliskich malarstwu materii oraz w cyklu „obrazów metalowych" z lat 90., których przykładem jest opisywana praca.

Historia obiektu:
1996-98 - w pracowni artysty
1998 - zakup do zbiorów CFP w Warszawie

O Artyście
Biogram Artysty
Drukuj