Joanna Przybyła

Opis pracy

Artystka debiutowała w okresie dominacji nurtu nowej ekspresji, szczególnie silnego w Poznaniu, gdzie działała grupa Koło Klipsa i skupione wokół niej indywidualności młodych rzeźbiarzy. Zachowała wobec nich autonomię, od początku rozwijając swe poszukiwania w kierunku ekologiczno-interwencyjnym. Praca jest przykładem rzeź-by-instalacji, jakie artystka tworzyła z przeznaczeniem do przestrzeni galeryjnych i na wolnym powietrzu w latach 1988-98 a które nazywała „rekonstrukcjami drzew". Rzeźba składa się z dwóch elementów drewnianych: prostej deski oraz fragmentu z drewna przekształconego wpływami at­mosferycznymi i czasem. Pod wpływem rozwarstwiania się deska zaczęła przypominać pióro ptasie, stając się na po­wrót formą biologiczną, żyjącą.

Biogram Artystki
Drukuj