Krzysztof M. Bednarski

Opis pracy

Rzeźba z brązu przedstawia dwie wzlatujące postacie na wysokim postumencie z brązu w formie pionowych prętów układających się w kształcie stożka. Praca jest drugim odlewem z założonego nakładu 12 odlewów rzeźby. Kompozycja funkcjonuje w dwóch wersjach: dużej i małej. W katalogu autorskim prac artysty mają one numery 206 i 207. 

Historia obiektu:
1997-98 - w pracowni artysty
1998 - zakup do zbiorów CFP, Warszawa

Biogram Artysty
Drukuj