Andrzej Szewczyk

Opis pracy

Zestaw 13 rysunków artysty na papierze z serii.Manuskryp-ty w sepii" wykonany został tuszem na papierze czerpanym. Kompozycja podrysowywana jest ołówkiem. Podejmuje charakterystyczny dla artysty wątek przemijania i upływu czasu oraz wątki pisma, zapisu, alfabetu, literatury. Conti­nuum czasu podkreślone jest przez systematyczny proce­sem pokrywania się kartki równym„pismem", niektórejisty" są nieukończone, karta jest w połowie pusta. Widzimy też upływ czasu przez słabnięcie, blaknięcie pisma, upływ atra­mentu na stalówce.

Biogram Artysty
Drukuj