Barbara Falender

Opis pracy

Rzeźba pt. „Narodziny" składa się z trzech elementów ka­miennych: dwóch skrzydeł z białego marmuru „Biała Ma­rianna" oraz elementu środkowego z czarnego gnejsu. Praca, jak większość prac Barbary Falender, podejmuje te­mat cielesności, erotyki i życia płciowego człowieka. Jest symbolicznym przestawieniem aktu narodzin. Dwa białe, marmurowe skrzydła rzeźby przestawiają mocne, umię­śnione kobiece nogi, rozłożone w charakterystycznym podkurczeniu. Obła, środkowa część rzeźby z czarnego ka­mienia odwoływać się zdaje do kobiecego łona. Połączenie czarnego i białego marmuru eksponuje także alegoryczne, bardziej uniwersalne odczytanie tytułu „Narodziny". Cho­dzić tu może o wszelki początek, w tym stworzenie świata oddzielenie światła od ciemności. O początek, który wywo­dzi się z kobiecości, od Matki-Ziemi czy Matki-Natury. Biały marmur odrobiony został w sposób nawiązujący do tradycji postaci „Niewolników" wyrzeźbionych przez Michała Anioła z przeznaczeniem do grobowca Juliusza II: obrobione par­tie imitujące gładkość ludzkiej skóry skonstatowane zostały z chropowatą, nieobrobioną chropowatą powierzchnią ka­mienia.„Narodziny" są zatem nie tylko narodzinami człowie­ka czy świata, ale także narodzinami dzieła sztuki. To rzeźba na naszych oczach wyłania się z bezkształtnego kamienia.

Historia obiektu:

rzeźba wykonana na plenerze Pod Snieżnikiem, 93 - lntegrat'93, VIII-IX 93

1993-1998 - w posiadaniu artystki -1998 - zakup do kolekcji CFP, Warszawa

Biogram Artystki
O Artystce
Drukuj