Aleksandra Staszak

Opis pracy

Artystka zaproponowała specyficzny, bo realizowany na skórze, gatunek malarstwa. Praca podzielona jest na cztery równe części. Zamalowując część stopy Staszak przedstawiła naturalny pejzaż malowniczej wsi, jaką jest Hołowno, gdzie w 2014 r. odbywał się plener malarski, na którym ta praca powstała. Zamalowana twarz i plecy tworzą całość, której przewodnim przesłaniem zdaje się być próba artystki wtopienia się w świat natury.

O Artystce
Drukuj