Katarzyna Katka Kwaśniewska

Opis pracy

Większość osób doświadcza w swojej młodości jakiegoś silnie emocjonalnie nacechowanego zdarzenia, które utrzymuje się w nim mniej lub bardziej świadomie na całe życie. Może pozostać niewidoczne, nie ukazywać się, lecz objawiać się w postaci wewnętrznego bólu po traumie. Pozostaje blizna, która staję się brzemieniem. Co pewien czas wyłazi, czasem tylko uwiera, ale naznacza i wpływa na rozmaite późniejsze działania.

 

Scar Burden
acrylic on canvas, 120 x 160 cm

The majority of people experiences in their youth some strongly emotionally marked event which remains in one more or less consciously for the rest of his life. It might stay invisible, not appear, but reveal in form of inner pain of a trauma. A scar remains and becomes a burden. From time to time it gets out, sometimes it only pinches, but it marks and influences various activities afterwards.

O Artystce
Drukuj