Zofia Siwy

Opis pracy

Praca jest wynikiem procesu twórczego, gdzie punktem wyjścia była melancholia, którą odczuwam podczas kontaktu z naturą i która stanowi niejako ,,kontynuację” krajobrazu we mnie. Jedyną możliwością  pozbycia się jej była materializacja i uzewnętrznienie tego odczucia w postaci zrealizowanego przeze mnie obiektu ,,Czarna żółć”.

O Artystce
Drukuj