Sebastian Krok

Opis pracy

Powrót do natury, z którą tak rzadko ma do czynienia człowiek żyjący w mieście, powoduje ambiwalentne poczucie, łączące harmonię i niepokój. W szczególnie zintensyfikowany sposób człowiek odbiera to ostatnie będąc młodym, kiedy poczucie strachu przełamywane jest przez naturalną dla tego wieku dzikość i brak pokory. Połączenie natury i niepokoju wynikającego z burzliwego dla większości okresu przejścia z dzieciństwa w dorosłość była inspiracją, na którą wpłynęła sejneńska przyroda i aura dworku oraz wyniesione z niego wspomnienia, które miały wpływ na całą późniejszą twórczość Czesława Miłosza.

 

Savage
acrylic on canvas, 140 x 140 cm

A return to nature, which one who lives in the city rarely deals with, causes ambivalent feelings combining harmony with anxiety. In a particularly intensive way does one experience the second thing while being young, when the feeling of fear is being overcome by the for this age natural savageness and lack of humility. The combination of nature and anxiety that results from for the majority turbulent period of transition between childhood and adulthood was an inspiration that was influenced by the natural surroundings of Sejny and the aura of the manor house filled with youthful memories that had influence on the entire output of Czesław Miłosz.

O Artyście
Drukuj