Marek Kucharski

Opis pracy

Praca powstała na podstawie grafiki, która została przejęta z domu plenerowego w Przeczni­cy. Postać kobiety, zapewne arystokratki, wymieniłem na postać hominida spoglądającego po raz ostatni na Arkadię, krainę bez ludzi - szczęśliwe miejsce, które istniało przed pojawieniem się człowieka. Tytuł pracy zaczerpnąłem z obrazu Nicolasa Poussina, przedstawiającego pasterzy w krainie wiecznej szczęśliwości.

Drukuj