Magdalena Golba

Opis pracy

Utracona łączność z porzuconą rzeczywistością.

Poczucie zagubienia oraz poczucie  zorganizowania świata wokół siebie od nowa.

Lęk przed nieznanym.

Niepokój wobec możliwości zagubienia, zatracenia.

Brak miejsca które nazywam „moim”.

Obawa przed brakiem własnej, oswojonej przestrzeni, terytorium, dzięki czemu czuje się bezpiecznie.

Potrzeba przyswojenia nowego obszaru, ujarzmienia i nauczenia się go na pamięć.

Oswojenie tego co obce.

Dopasowuje otoczenie do swoich myśli, odczuć, wyobrażeń.

 

The Hołny Lake

acrylic on canvas, 100 x 150 cm

 

The lost  link with abandoned reality.

The feeling of being lost merges with the need to re-organize the surroundings.

Fear of the unknown.

Possibility of being lost creates anxiety.

There is no place that I can call “mine”.

Fear of lack of own, tamed customized space which would make me feel safe.

The need to „acquire” new area – taming and learning it by heart.

Taming what is foreign.

I match the surroundings to my thoughts, feelings, visions.

O Artystce
Drukuj