Ewa Kasperek

Opis pracy

Prezentowane obrazy są rezultatem usilnego poszukiwania innego, pełniejszego oglądu świata, podążania za pragnieniem dotarcia do nieznanych praw, znaczeń i obrazów. Każda zmiana perspektywy jest obarczona błędem zniekształcenia. Niesie jednak za sobą radość odkrycia.

Drukuj