Maria Olszewska

Opis pracy

Zadanie Moduł Olszewska zrealizowała w przestrzennym, płaskim rzeźbiarskim tryptyku, nasuwającym skojarzenia z matematyczną abstrakcją geometryczną lat 60. XX wieku. Praca wykonana z kalki - surowca niezwykle jej bliskiego – którego zwykle używa się dla wykrojów ubrań, w tym sensie nabiera osobistego charakteru. Każdą z części tryptyku tworzy pięć kalek, nałożonych na siebie.

Na pojedynczej kalce wyrysowane zostały plany figur przestrzennych w różnej skali. Poszczególne części zostały powycinane w taki sposób, by uzyskać efekt trójwymiarowości i spójności.

Drukuj