Agnieszka Ozimek

Opis pracy

Praca odnosi się do prasłowiańskich bogiń, których kult wpływał na życie ludzkie. Jako że nie sposób wyobrazić sobie tych bóstw nieotoczonych przyrodą, dzieło ma charakter site-specific  (tj. dzieła sztuki stworzonego z myślą o funkcjonowaniu w precyzyjnie określonym miejscu). Trzy kobiety, niczym trzy Gracje lub Mojry, tutaj przybierają postać bogiń, w które wierzyli Prasłowianie. Symbolizują one trzy prawdy życia ludzkiego: życia, w którym narodziny i śmierć idą w parze, w którym przeznaczenie i przypadek wzajemnie się przeplatają, ale też życia, w którym miłość – zarówno fizyczna jak i duchowa – grają rolę kluczową. Wśród plemion indoeuropejskich nie ma bowiem takiego, które nie czciłoby das ewig Weibliche  czy to pod postacią Dziewicy, czy Moreny, czy życiodajnej matki.

Celowo stworzyłam postacie naturalnych rozmiarów i pozostawiłam je w Hołownie, gdzie odbywał się plener „Kraina rumianku”. Z daleka przypominają kobiety pracujące w ogrodzie, jak ciche boginie domowego ogniska, natomiast ich prawdziwa natura widzowi objawia się dopiero przy bliższym spojrzeniu.

Figury poddawane są ciągłemu działaniu zjawisk atmosferycznych, co sprawia wrażenie, że żyją. Czas pokaże, czy przetrwają i zrosną się z ziemią utożsamiając się z miejscem, w którym zaistniały.

O Artystce
Drukuj