Edyta Pacześniak

Opis pracy

Ideą obrazu było powiązanie natury ze sztuką, inspiracją zaś otaczające krajobrazy okolic Hołowna. Wędrując po okolicznych lasach zostały zebrane po­zostałości po żywych niegdyś istotach, jaki­mi były drzewa. Teraz tym martwym fragmentom, obrobionym przez żywioły nadano nowy byt. Bohaterem obrazu jest sama natura, patyki z różnych rodzajów drzew. Obcowanie z naturą jest dla każdego człowieka  przyjemnością, ingerując ją w działanie jawi się jako przeżycie estetyczne. Przypadkowemu widzowi patyki, przyklejone na blejtramie, uformowane przez naturę mogą się kojarzyć z kruchością ponieważ same podlegają procesowi przemijania.

O Artystce
Drukuj