Olga Winiarczyk

Opis pracy

Dyptyk "Przemilczenie" dotyka próby zrozumienia zastanej przestrzeni, zbudowania relacji, własnego stanowiska, punktu widzenia wobec specyfiki wsi, trudnego związku człowieka z naturą, pogłosu miasta i lokalnych problemów. Starając się poczuć miejsce pleneru, wyjść poza ładne pejzaże i folklor, powstał cykl prac-rozważań nad człowiekiem, koleją rzeczy, jakością życia, przyszłością. Dyptyk przedstawia jak niejednoznaczne okazały się pojęcia i sytuacje zastane.

O Artystce
Drukuj