Daria Wierzbicka

Opis pracy

Rysunek ciałem to niezwykłe ćwiczenie, pozwalające obserwować możliwości i ograniczenia własnego ciała w trakcie budowania obrazu. Można wykorzystać każdą część ludzkiego organizmu i badać trajektorię jej ruchu. Zadanie to wywołało u Wierzbickiej skojarzenia z kardiogramem - badaniem wydolności serca, a tym samym całego organizmu. Zakresem swojej dłoni przedłużonej o ołówek chciała naśladować linie kardiogramu. Zmagając się z dużą powierzchnią obrazu, badając zakres i rozpiętość ruchu własnej ręki - wykonywała dynamiczne rysunki.

Praca stanowi zapis tego działania.

Drukuj