Paulina Janowska

Opis pracy

Punktem wyjścia do powstałych prac był pejzaż. Rozległe wiejskie przestrzenie tworzą poziome układy, zestawienia o różnych kolorach, wielkościach i strukturach. Moim zamierzeniem było, aby przy jak najmniejszej ilości środków oddać charakter wybranego fragmentu rzeczywistości Hołowna, a proste tematy takie jak zachód słońca czy widok pola pokazać w mniej oczywisty sposób.

O Artystce
Drukuj