Małgorzata Nowakowska

Opis pracy

Praca Nowakowskiej stanowi komentarz do następującego cytatu z książki E. Halla Ukryty wymiar: „Człowiek - jak wszelkie zwierzę - przede wszystkim, zawsze i ostatecznie jest więźniem swego biologicznego organizmu”. Słowa te zainspirowały Nowakowską, by wykonać portrety odnoszące się do kategorii wydzielonych przez Halla jako „dystans indywidualny” (faza bliższa i dalsza) oraz „dystans intymny” (faza bliższa i dalsza). Autorka narysowała to, co widziało jej oko, zachowując ścieżkę po jakiej poruszała się gałka oczna obserwująca sylwetkę. Do zapisu tej ścieżki użyła rozmaitych narzędzi: od akwareli, której subtelność może zarejestrować oddech, jaki czuła na skórze rysując postać z bliska, po mięsisty pastel pozwalający oddać ciepło skóry.

Drukuj