Marcin Proczek

Opis pracy

Obraz namalowany na plenerze jest nawiązaniem do pejzażu peryferyjnego, przedstawia fragment żyznej gleby, która jest dla mnie alegorią życia na wsi. Użyłem substancji nie malarskich takich jak ziemia i popiół, które umożliwiły mi naśladowanie materii gleby. Zastosowanie tych materiałów pozwoliło mi na głębszą integrację z naturą.  Pobyt na plenerze w Hołownie był dla mnie ciekawym doświadczeniem malarskim. Niecodziennym spotkaniem z kulturą i przyrodą lubelszczyzny. Regionu szczególnie bliskiego mojej duszy.

O Artyście
Drukuj