Celem pierwszoplanowym prowadzonej analizy we wstępnym stadium kształtowania się pracy artystycznej jest eksploracja tematu, który nadaje „ponad naukową” obserwację nad konkretnym problemem. „Ponad naukowe” - czyli rozumiane jako obligatoryjne połączenia wielu kierunków nauki (najczęściej kulturoznawczych) lub, inaczej ujmując, po prostu studia, rozumiane jako kształcenie o specyfice typowo artystycznej i analizowanie danego tematu w wielu wymiarach i postaciach. Domeną zagadnień artystycznych w przeciwieństwie do badań naukowych nie jest dotarcie do określonych wyników lub rozstrzygnięć danych zagadnień, a raczej stymulacja inwencji twórczej, empatii, przedstawienie wybranych kwestii w formie zachęty w taki sposób, aby wywołać u widza ochotę podjęcia dalszej analizy problemu oraz zapewnienie doznań związanych z istotą bytu, przemyśleń nad naturą ludzką.

Praca semestralna na zajęciach Intermedialego Poszerzenia Warsztatu Reźbiarskiego to nie tylko analiza i wnikliwe badanie problemu w kontekście merytorycznym, ale również forma czyli wizualizacja. Głównym celem zajęć Intermedialnych (inter – „pomiędzy” – mediami ) jest sięganie do sztuki nowej, aktualnej. Oprócz zastosowania formy współczesnej sztuki intermedialnej  istnieje też wiele odniesień w pracach studentów do konceptualizmu, „ready made” assamblage, postmodernizmu i neokonceptualizmu. W tym kontekście pamiętać należy, że mija właśnie sto lat od pojawienia się pierwszego przykładu „ready made” („gotowy przedmiot”) czyli sławna „Fontanna” Marcela Duchampa – zwykły pisuar wystawiony w przestrzeni galerii.

Artyści i studenci chętnie sięgają do prac kontekstualnych nieco zmieniających „gotowe przedmioty” w sposób adekwatny do treści. Często stosowany jest zabieg połączenia „gotowych przedmiotów”, co daje wiele możliwości poszerzenia różnych kontekstów o dodatkowe znaczenia, pojawiają się nowe wielowymiarowe narracje. To, co buduje różnorodność oraz wielopoziomowość powiązań znaczeniowych w danych pracach jest niewątpliwie ich atutem, lecz jak tłumaczą krytycy i teoretycy sztuk wizualnych - nie należy odbierać oglądającym przyjemności odkrywania nowych znaczeń, gdyż właśnie wtedy doznania są silne i dają dużo satysfakcji.

 

                                                                                                                 Leszek Lewandowski

Drukuj