O nas

Jednym z ważniejszych działań Banku wspierających rozwój sztuki jest budowa kolekcji sztuki współczesnej. W zbiorach PKO Banku Polskiego znajdują się prace ponad 30. wybitnych polskich artystów.

Anda Rottenberg o kolekcji

"Posiadanie kolekcji nie jest efektem jednorazowej decyzji lecz wynikiem długotrwałego procesu, podczas którego ustawicznie pogłębia się wiedzę na temat swojej kolekcjonerskiej dziedziny i związanego z nią rynku, co z kolei pozwala na dokonywanie efektywnej modyfikacji stanu posiadania..."

Twórczość młodych artystów w kolekcji PKO Banku Polskiego

Tematem filmu jest twórczość młodych artystów z kolekcji PKO Bank Polski. Wypowiada się o niej prof. Leon Tarasewicz.

Wypowiedzi o Kolekcji oraz działalności na rzecz wspierania młodych artystów

PKO Bank Polski zapoczątkował w Polsce trend tworzenia przez instytucje finansowe kolekcji sztuki. Zostałam zaproszona do współpracy przy jej tworzeniu, skupiając się na wyborze dzieł polskich artystów.