PKO Bank Polski zapoczątkował w Polsce trend tworzenia przez instytucje finansowe kolekcji sztuki. Zostałam zaproszona do współpracy przy jej tworzeniu, skupiając się na wyborze dzieł polskich artystów.

Stworzenie takiej kolekcji w PKO Banku Polskim było szansą nie tylko na realizację koncepcji, która wyróżniałaby konkretny budynek (centralę Banku przy ul. Puławskiej w Warszawie) i tę instytucję od pozostałych, tak, jak to się dzieje w przypadku głównych siedzib wielkich firm na całym świecie, ale też stworzenia zbioru, który choć niewielki - zyska rangę kolekcji odzwierciedlającej stan polskiej sztuki właściwy dla czasu jej powstania.

Z perspektywy lat widać, że zespół obiektów należących do Banku broni się jako zwarta, reprezentacyjna dla sztuki polskiej na rok 1998 kolekcja, którą w całości można pokazać na wystawie w profesjonalnej galerii, i której wartość rynkowa wzrosła przynajmniej o sto procent.

Anda Rottenberg, kurator sztuki

 

Fundacja PKO Banku Polskiego stała się ważną instytucją wspierającą studentów Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski. Wspiera młodych artystów w ich drodze twórczej, organizując pokazy prac i plenery. Kuratorami wystaw prezentowanych przez Fundacje PKO Banku Polskiego byli najznakomitsi polscy artyści, prezentujący dorobek swoich pracowni między innymi: Mirosław Bałka, Jan Gryka, czy Robert Kuśmirowski.

Centrala PKO Banku Polskiego stała się wybitnym miejscem na artystycznej mapie Warszawy. W głównej siedzibie PKO Banku Polskiego prezentowana jest młoda polska sztuka prezentowana przez najwybitniejszych studentów uczelni artystycznych w Polsce. Ci artyści wyłapując najnowsze trendy w sztuce międzynarodowej budują współczesny dyskurs młodej polskiej sztuki na światowym poziomie.

Za sprawą działań Fundacji PKO Banku polskiego opracowana została kolekcja najwybitniejszych twórców młodego pokolenia, której Bank jest dysponentem i może być z niej dumny. Trudno szukać drugiego takiego miejsca, które poprzez wspieranie twórczości studentów szkół artystycznych miałoby tak duży wkład w rozwój sztuki młodego pokolenia.

Leon Tarasewicz, artysta, profesor malarstwa na warszawskiej ASP

 

Kolekcja sztuki współczesnej PKO Banku Polskiego, to zbiór znakomitych prac, twórców i ich postaw artystycznych. Artystów uznanych i tych, którym na starcie taka pomoc jest niezbędna. Kolekcja jest dobrym przykładem inwestowania nie tylko w dzieła, ale i w procesy twórcze, dzięki którym powstałe prace rysują się w naszych oczach wysokim poziomem i szlachetnością użytego materiału.

Założeniem Banku jest tworzenie kolekcji aktualnej, często jeszcze nie określonej i niezaszufladkowanej, bez podążania za  obowiązującymi trendami, co czyni kolekcję wyjątkową i cenną dla badaczy tematu.

Robert Kuśmirowski, artysta, muzyk, adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych WA UMCS w Lublinie

 

Program Kolekcji Sztuki PKO Banku Polskiego zainicjowany i prowadzony przez dr hab. Lidię Stefanowską, koncentruje się na wspieraniu i promocji sztuki artystów najmłodszego pokolenia debiutujących na scenie artystycznej. Liczne plenery artystyczne, które zaowocowały w formie wystaw i publikacji stały się dla młodych artystów ważnym krokiem w ich pracy zawodowej jeszcze w trakcie studiów lub krótko po ich ukończeniu. Działania Kolekcji z najlepszymi profesorami sztuki takich jak Leon Tarasewicz, Jan Gryka, Robert Kuśmirowski czy Mirosław Bałka oraz ich wychowankami są bezprecedensowym przykładem kulturotwórczej roli Banku jako mecenasa sztuki promującego sztukę współczesną. Ogromnie cenię i popieram tę ważną część programu Kolekcji Sztuki PKO Bank Polski.

Michał Jachuła, kurator wystaw, Galeria Le Guern, Warszawa

 

PKO Bank Polski stworzył w Warszawie unikalną przestrzeń wystawienniczą dla młodych artystów. Zaczął inwestować w młodych twórców – studentów, przez co Bank bierze czynny udział w rozwoju nowego pokolenia artystów oraz w promocji polskiej sztuki młodego pokolenia. Z artystów, którym Bank udzielił w ostatnich latach wsparcia, wielu odniosło sukcesy w najważniejszych konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. W moim odczuciu, wsparcie Banku odegrało niebagatelną rolę w rozwoju właśnie tych młodych twórców.

Sebastian Krok, artysta, asystent na Wydziale Mediów warszawskiej ASP

 

Zawsze jestem ciekawa każdego nowego projektu dotyczącego sztuki realizowanego przez Fundację. Wystawy, ekspozycja Kolekcji daje poczucie realnego angażowania się Banku i Fundacji w sferę kultury. Oczywiście nie każda praca musi się podobać i nie każda zostanie zapamiętana, zrozumiana. Ale na pewno, Kolekcja sztuki Banku i wystawy realizowane przez Fundację przypominają o wartościach niematerialnych, wywołują skojarzenia, pobudzają do myślenia. Są potrzebne.

Katarzyna Górecka, radca prawny, Departament Prawny PKO Bank Polski

 

Z dużym zainteresowaniem obejrzałem filmy dokumentalne o artystach wykonane dla Kolekcji Dzieł Sztuki PKO Bank Polski. To świetny pomysł i doskonały materiał poznawczy podany w zwięzłej, przystępnej, ale i bardzo przyjemnej formie. Będę zaglądał z ciekawością na stronę  Banku…

Jacek Wybodowski, konserwator dzieł sztuki

 

Tworzona przez PKO Bank Polski kolekcja sztuki polskiej XX i XXI wieku jest jednym z najcenniejszych zbiorów tego typu w kraju. Konsekwentnie przemyślana, posiadająca w swoich zbiorach działa reprezentujące najwybitniejsze zjawiska artystyczne tego okresu, jest jednocześnie zwrócona ku przyszłości. Dzięki nawiązaniu współpracy z młodymi adeptami sztuki i uczelniami artystycznymi, poprzez finansowe i merytoryczne wparcie wystaw, plenerów i innych form propagujących sztukę, stanowi cenną pomoc dla twórców młodego pokolenia. Animatorzy kolekcji umiejętne łączą tradycję artystyczną, sztukę już uznaną, ze wspieraniem najnowszej twórczości, tworząc tym samym wysokie standardy współczesnego mecenatu sztuki.

Piotr Wołyński, artysta, profesor fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

Drukuj