2018-01-09

Podczas pleneru studenci skupiali się na różnorodnych sposobach doświadczania krajobrazu, by podjąć dyskusję dotyczącą pewnych możliwości jego interpretacji.

Filozof Piotr Schollenberger zwrócił uwagę, że „(…) krajobraz – w najbardziej potocznym rozumieniu widoku natury – nie tyle stracił swą dawną artystyczną (ale i egzystencjalną oraz kulturową) rangę, ile okazał się zasiedlony przez rozmaite kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne praktyki, które, jak się okazuje, od zawsze go kształtowały, na równi z siłami przyrody. Ostatecznie musimy więc mówić o kulturowej erozji krajobrazu”.

Obszarem poszukiwań studentów podczas pleneru w Wisełce była przestrzeń krzyżujących się wzajemnie dróg - natury i kultury. Temat pleneru zakładał możliwość twórczej ingerencji w „krajobraz” oraz realizacji prac w dowolnie wybranej technice.