2014-05-26

W dniach 22.05 – 01.06.2014 odbędzie się kolejny plener malarski sponsorowany przez Fundację PKO Bank Polski. W plenerze wezmą udział studenci Pracowni Intermediów i Rysunku profesora Jana Gryki, która działa w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

Podczas pleneru studenci profesora Jana Gryki będą poszukiwać odpowiedzi na następujące pytania: czy sztuka może funkcjonować w warunkach wiejskich? Jaka i czy w ogóle może wystąpić potencjalna recepcja artystycznych realizacji w tym środowisku? Czy kontekst historyczny miejsca i stan aktualny mogą mieć wpływ na autorskie projekty? Czy realizacje tego typu mogą spełniać funkcje edukacyjne, użytkowe, artystyczne? Czy w obecnych czasach możliwy jest wpływ industrialnej cywilizacji wielkomiejskiej na kulturę wsi i odwrotnie bez naruszania wzajemnych tożsamości?

Na bazie istniejących uwarunkowań historycznych i socjologicznych, ale również w obliczu specyfiki otaczającego nas krajobrazu (drogi, zabudowania, pola uprawne, melioracje itp.) – studenci prof. Gryki będą tworzyć projekty, obrazy, obiekty, filmy itp, które stałaby się artystycznym wizerunkiem danego miejsca.

Wielowymiarowy potencjał Hołowna już znajduje swoje realizacje: otóż Robert Kuśmirowski znany na świecie artysta (wychowanek profesora Gryki) właśnie tu buduje artystyczne pracownie pobytowe dla artystów z Polski i ze świata. Pracownie powstają na bazie niewielkich drewnianych spichlerzy, jakich w tym regionie znajduje się wiele A zatem w nieoczekiwany sposób rolnicze budynki użytkowe zmieniły swoją funkcję, choć przez cały czas są na stałe obecne w jednym krajobrazie.

Intermedialność natury” to konceptualny zamysł pleneru. Strategie intermedialne studenci wykorzystają jako punkt wyjścia w procesie artystycznego przekraczania przez nich norm ustalonych tradycją oraz artystycznych podziałów. Ich zadanie będzie polegać na rozpoznaniu nowych możliwych powiązań między naturą, kulturą i sztuką. Na tej bazie spróbują scalić owe rozmaite wątki w nową zintegrowaną całość.

W ramach pleneru odbędą się spotkania, panele i prezentacje dotyczące m.in. historii regionu, wiejskiego budownictwa i ziołolecznictwa, odwierty geologiczne pozwalające na poznanie tajemnic ziemi.

 

***
Zakład Intermediów i Rysunku
funkcjonuje od 1 stycznia 2012 roku i jest  jednym z najmłodszych zakładów w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Kierownikiem Zakładu jest profesor nadzwyczajny UMCS Jan Gryka [jest również dyrektorem „Galerii Biała” w Lublinie.] Ponadto pracuje w nim dr hab. Cezary Klimaszewski oraz dr Robert Kuśmirowski.  Intermedia, sztuka w przestrzeni publicznej, rysunek, licencjacka i magisterska pracownia dyplomowa to podstawowe przedmioty oferowane w pracowni profesora Gryki.  

W Zakładzie Intermediów i Rysunku prowadzi się działalność artystyczną, naukową i dydaktyczną w dziedzinie sztuki wizualnej pojmowanej jako poszukiwania wyrazu artystycznego rozmaitych mediów oraz łącznie wszelkich dziedzin sztuki wizualnej, kultury, nauki i techniki. Działania intermedialne to przestrzeń, która w aktualnej sztuce funkcjonuje już od czasu kubizmu i pierwszych collage’s, jednakże w obrębie uczelni artystycznych to proces, który właściwie dopiero zaczyna funkcjonować jako obszar akademicki. Zajęcia zatytułowane „Intermedia” dotyczą poszukiwań w obrębie różnorodnych mediów: obiekty stałe i efemeryczne, instalacje, realizacje i instalacje wideo, pokazy multimedialne i fotograficzne, projekcje, realizacje przestrzenne, interwencje, zdarzenia, realizacje publiczne, akcje, wystąpienia, performance, wydruki, zapisy, medialne działania elektroniczne, dźwiękowe, internetowe oraz animacje i symulacje wirtualne.