2016-05-19

W dniach od 17 do 24 kwietnia 2016 w Dublinie odbył się plener Pracowni Działań Przestrzennych, którą prowadzi prof. Mirosław Bałka z asystentką – mgr Zuzanną Golińską na Wydziale Sztuki Mediów przy warszawskiej ASP. W plenerze wzięło udział 27 studentów.

W ramach realizacji projektu THERE. Artysta w przestrzeni miejskiej  uczestnicy pleneru mieli okazję do nawiązania współpracy ze studentami wybitnego wykładowcy oraz krytyka sztuki dr Declana Longa z National Collage of Art and Design (warsztaty teoretyczne w siedzibie uczelni oraz zajęcia w terenie). Ponadto studenci zwiedzali miejsca historyczne i muzea Dublina, z którymi związana jest działalność wybitnych europejskich pisarzy XX w. niegdyś tu mieszkających takich jak: James Joyce, Samuel Beckett, Walter Benjamin, William Butler Yeats, Seamus Heaney i John Banville.

Inspiracje przestrzenią miejską, postaciami ważnych artystów pochodzących z Dublina oraz wspólne warsztaty ze studentami z National Collage of Art and Design dla studentów stały się niepowtarzalnym doświadczeniem intelektualnym oraz okazją do skonfrontowania się z innymi postawami artystycznymi.

Plener w Dublinie jest już czwartym z kolei przedsięwzięciem adresowanym do studentów polskich uczelni artystycznych, którego mecenasem jest Fundacja PKO Banku Polskiego.

Pracownia Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki od 2011 działa na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zadaniem Pracowni jest podjęcie próby rozpoznania i twórczego kształtowania przestrzeni, w których się poruszamy i działamy. PDP w swoich działaniach wykracza poza teren Akademii, zwracając uwagę na problemy społeczne i polityczne. Studenci w poszukiwaniu własnej tożsamości artystycznej eksplorują wrażliwość kulturową, zakreślają strefy komunikacji poprzez definiowanie swojego miejsca, wymianę poglądów z reprezentantami innych miejsc.

Obecność Pracowni Działań Przestrzennych prof. Mirosława Bałki w Dublinie jest szczególnie ważna w kontekście jego wcześniejszych realizacji wystawienniczych w najważniejszych instytucjach tego miasta, m.in.: wystawa retrospektywna Tristes Tropiques w Irish Museum of Modern Art (2007/08), wystawa indywidualna dig dug dug w Douglas Hyde Gallery (2002/03) oraz wystawa Joyce in Art w Royal Hibernian Academy (2004). Profesor Mirosław Bałka był również kuratorem wystawy fotografii Stanisława Ignacego Witkiewicza pt. Between Honey and Ashes w Douglas Hyde Gallery (2011).

Plener prof. Mirosława Bałki