2013-11-05

Celem projektu jest nie tylko warsztat sztuki ale i wdrożenie uczestników pleneru w kontekst miejsca, związanego z życiem i dziełem poety i pisarza Czesława Miłosza oraz w kontekst historyczny wielokulturowego regionu sejneńskiego (pogranicze kultur polskiej, litewskiej i białoruskiej, z pozostałościami świata żydowskiego), w oparciu o okres międzywojnia. Plener odbywał się będzie w dniach 17–23.11.2013 roku. Uczestnikami będzie trzynastoosobowa grupa studentów warszawskiej ASP pracująca na co dzień pod kierunkiem prof. Leona Tarasewicza.

Plener odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, gdzie znajduje się dwór należący przed wojną do rodziny Czesława Miłosza. Krasnogrudzki dwór to miejsce gościnne, propagujące działania artystyczne i edukacyjne związane z wielokulturowością pogranicza, realizujące działalność kulturalno-edukacyjną związaną z dziedzictwem Wielkiego Księstwa Litewskiego, rodzinnością Europy, różnorodnością kulturową obszarów pogranicza i osobą Czesława Miłosza.

Plener będzie się składał z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Podczas wykładów studenci zapoznają się z okresem międzywojnia, dotykając tematyki m.in. awangardy radzieckiej, sztuki niemieckiej, Polski w czasach Piłsudskiego. Osobna część pracy związana będzie z miejscem, Krasnogrudą, jej historią, dworem krasnogrudzkim, życiem i twórczością Czesława Milosza, a także Sejneńszczyzną i jej tradycją sąsiedzką. Akademicy zanurzeni zostaną w pracę Pogranicza m.in. poprzez udział w warsztacie i koncercie muzyki żydowskiej, w prezentacji pracowni artystycznych Pogranicza, prezentacji Filmowej Kolekcji Bajek, Opowieści Pogranicza (jednym z autorów filmów jest prof. Leon Tarasewicz), czy prezentacji wystaw: w Białej Synagodze – „Gliniana Księga”, Domu Pogranicza – „ISRAEL_TAGS|fotografie z Izraela”, Dworze w Krasnogrudzie – „Szukanie Ojczyzny. Świadectwa i proroctwa Czesława Miłosza.”

 

Patronat medialny:

"Gazeta Wyborcza", Polskie Radio program II, "Wrota Podlasia", "Niebywałe Suwałki", "Radio Białystok"