2015-06-02

Tematem filmu jest twórczość młodych artystów z kolekcji PKO Bank Polski. Wypowiada się o niej prof. Leon Tarasewicz.