2014-04-17

12 marca br. w budynku Centrali Banku odbył się wernisaż obrazów studentów pracowni przestrzeni malarskiej profesora Akademii Sztuk Pięknych - Leona Tarasewicza. Wystawę uroczyście otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Bank Polski Cezary Banasiński.

Plener pracowni Tarasewicza pod mecenatem Fundacji PKO Bank Polski odbył się w listopadzie ubiegłego roku w dworku Czesława Miłosza w Krasnogrudzie, gdzie mieści się Międzynarodowe Centrum Dialogu prowadzone przez Fundację „Pogranicze”. Jego uczestnikami była trzynastoosobowa grupa studentów warszawskiej ASP pracująca na co dzień pod kierunkiem wybitnego artysty Leona Tarasewicza.

Projekt składał z dwóch części, teoretycznej (wykłady i lektura dzieł Miłosza) i praktycznej. Podczas wykładów studenci mieli okazję zapoznania się z problematyką wielokulturowego dziedzictwa regionu z pogranicza kultur polskiej, litewskiej i białoruskiej. Z kolei druga część pracy związana była z miejscem, Krasnogrudą, jej historią, życiem i twórczością Czesława Miłosza. Prace studentów, które powstały podczas pleneru zostaną przekazane Bankowi jako nowy wkład do kolekcji dzieł polskiej sztuki współczesnej, którą od 1998 roku posiada PKO BP. Budowanie kolekcji sztuki stanowi jedno z ważniejszych działań Banku wspierających rozwój kultury polskiej.