2016-06-27

W centrali Banku na parterze w ramach wystawy No Budget Show 8 wystawiono rzeźbę „Adam” autorstwa Tomasza Krzpieta. Jest to jego praca dyplomowa z 2012 r. Przedstawia biblijnego Adama, lecz jego forma stanowi zaprzeczenie tradycji ikonograficznej, w której ukazywany jest jako młody mężczyzna. Poprzez masę i starość ciała artysta pragnie podkreślić siłę, doświadczenie i grzech biblijnej postaci. Co więcej, choć rzeźba koresponduje z pracą Augusta Rodina „Myśliciel”, jednak posiada zupełnie nowy wyraz. W pracy Rodina widoczna jest fascynacja zagadnieniem formy o klasycznym rodowodzie, a także kunszt warsztatowy, co we współczesnej sztuce często jest pomijane.

Tomasz Krzpiet urodził się w 1986 roku. Ukończył Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych w Lublinie. W latach 2007 - 2012 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby. W roku 2012 uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Adama Myjaka. Od 2014 r. jest asystentem w Pracowni Technik Odlewnictwa Artystycznego na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie