2018-09-12

Jubileuszowa, 10 edycja No Budget Show , miała swoją odsłonę w dość naznaczonym przez sztukę miejscu, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. To miejsce jest czymś w rodzaju kolumbarium lub lapidarium zebranych i naznaczonych przez lata prac rzeźbiarskich. Są tu setki kamieni czekających na wyzwania rzeźbiarzy i ich świeże pomysły. Większość z nich to kamienie, głazy z różnych niedokończonych pobytów twórczych (czyt. plenerów), porzucone i niszczejące na oczach wizytujących. Można zauważyć również kilka zdeponowanych prac  odstawionych trochę na bocznicę optyczności, które w tym momencie szukają "domu" i  należnej im opieki.

Na tak zastanym gruncie, czegoś minionego i świeżo zapowiadanego przez nową dyrekcję CRP artyści biorący udział w NBS X chcieli zainsynuować wystawę współczesną po nazwą 10 Dioptrii odnoszącą się do plusów i minusów naszej wzroczności jak i samego miejsca.  Kiedy zachodzi potrzeba wskazania, nakierowania lub przybliżenia się do prezentowanej pracy lub celowego oddalenia - zbudowania pewnego dystansu - by móc spojrzeć na nią z trochę dalszej perspektywy, skalowanie w mikro i makro staje się celowym zabiegiem skierowanym nie tylko dla szykowanych na wystawę prac, ale odnosi się też do postaw twórczych i relacji na poziomie profesor - student, student - profesor.

W wystawie wzięli udział :

Ewa Zarzycka + Wojciech Skibicki - ASP Wrocław / Mediacja Sztuki

Łukasz Ogórek + Grzegorz Demczuk - ASP Łódź / Pracownia Multimediów

Małgorzata Mandrela-Wielek + Katarzyna Legutko - UP Kraków / Wydział Sztuki

Radosław Włodarski + Szymon Szymankiewicz - UAP Poznań / Pracownia Grafiki

Sebastian Krok + Olga Winiarczyk - ASP Warszawa 

 

Organizacja: Fundacja Towot Squat

Robert Kuśmirowski + Jerzy Norkowski - ISP UMCS Lublin / Zakład Intermediów