2020-03-27

Plener, który jednocześnie był 11-tą edycja wystawy No Budget Show, odbył się w Kazimierzu Dolnym w dniach od 21-23.06.2019 r. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali wybitni wykładowcy z całej Polski wraz ze studentami i absolwentami. Wystawę w Kazimierzu współtworzyli m.in: Jan Gryka, Robert Kuśmirowski, Małgorzata Wielek-Mandrela, Agnieszka Łukaszewska, Łukasz Ogórek, Radosław Włodarski, Sebastian Krok, Irmina Staś, Rafał Żwirek, Sławomir Toman, Jakub Ciężki, Michał Stachyra. Ponadto podczas pleneru odbyło się wiele działań artystycznych w różnych lokalizacjach Kazimierza. Dzięki współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury i mieszkańcami, studenci mieli szansę zaprezentowania swojej twórczości szerokiej grupie odbiorców.

Prace uczestników wystawy No Budget Show 11 dotyczyły wizji przyszłości, kwestii związanych z ekologią, technologią i filozofią. Młodych artystów interesują tematy związane z cybernetycznością świata, systemami danych, możliwościami zaawansowanych technologii bądź całkowitej z nich rezygnacji. Zagłębiając się w obszary intensywnych zmian klimatycznych, inspirując się koncepcjami z filmów i literatury science-fiction, przedstawili osobiste wizje nadchodzących czasów.

Jednym z celów pleneru było działanie środowisk akademickich na rzecz popularyzacji sztuki współczesnej poza głównymi ośrodkami miejskimi. Wystawa promowała młodą sztukę. Spotkanie w Kazimierzu artystów, którzy na co dzień nie współpracują ze sobą, miało na celu stworzenie dialogu między uczestnikami, który posłużył wymianie doświadczeń i rozwojowi rozmaitych form współpracy na rzecz popularyzacji kultury wysokiej.

W plenerze wzięło udział 30 studentów z następujących uczelni artystycznych:

  • ASP GDAŃSK
  • ASP Warszawa
  • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  • ASP Kraków 
  • Uniwersytet Pedagogiczny KRAKÓW
  • Akademia Sztuki w Szczecinie
  • ASP Łódź
  • UMCS WA Lublin
  • ASP WROCŁAW