2018-02-12

ELŻBIETA BOGUSŁAWSKA  - Jest byłym pracownikiem BIURA ZARZĄDU BANKU PKO BP.

Od 2009 roku jest na emeryturze i postanowiła zrealizować  swoją malarską pasję. Malarstwo interesowało ją już w latach młodości, jednak czas, aby się mu całkowicie poświęcić nadszedł stosunkowo niedawno i tym samym spełniło się jej odwieczne marzenie. Eksperymentuje z różnymi formami, technikami, celowo nie narzucając sobie ograniczeń. Dzieli się z odbiorcą emocjami, tajemniczością, wrażeniami, które utrwala na swoich obrazach. Dużym wyzwaniem dla niej jest człowiek i jego relacje  z otoczeniem, co stara się przekładać na język obrazu. Wolność kreacji stanowi dla niej wielką wartość, stąd  w jej twórczości wielość wątków i tematów. Przetwarza  w nich rzeczywistość, sprowadzając ją najpierw w myślach do figur geometrycznych by później, już na płótnie, nadać całej kompozycji harmonię, uwzględniając kształt, kolor, podział plastyczny i ruch malowanych obiektów. Malując skupia się na aspektach związanych z budowaniem kompozycji i przestrzeni. Koncentruje  się na tworzeniu harmonijnych zestawień barw.

Obok studiów ekonomicznych  posiada również wykształcenie artystyczne – studiowała malarstwo i rysunek na Wydziale Grafiki i Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w pracowniach profesorów : Andrzeja Grendy, Tomasza Chojnackiego i Witolda Kalińskiego.

O WYSTAWIE

Wystawę „ Inspirowane życiem” tworzą obrazy, które pozwalają dotknąć emocji, dają Odbiorcy możliwość domyślania się zdarzeń, czy sytuacji życiowych twórcy, poprzez bezpośrednią konfrontację z jego pracą. Obok siebie funkcjonują obrazy  abstrakcyjne, prace przedstawiające temat wprost, ale i symbolicznie. Na prezentowanych płótnach temat z życia jest przedstawiony przez artystę wyłącznie poprzez kształt, kolor i podział plastyczny obrazu. Istotną cechą tych dzieł jest zastosowanie środków malarskich potęgujących złudzenie głębi lub wypukłości kształtów, pomimo rzeczywistej płaskości powierzchni. Dynamizm wprowadzony jest w nie symbolicznie, poprzez ekspresyjny sposób malowania lub też przez namalowaną postać uchwyconą w ruchu. Wystawa ta, daje Odbiorcy możliwość poznania, w pewnym stopniu, samego autora wystawy, jego wrażliwości, a sam autor, poprzez swoje dzieła, pokazuje, że inspiracją do powstania obrazu może być wszystko - zdarzenie, przeżywane emocje, wrażenie chwili, ale także spotkanie z innym człowiekiem, jego pracą, jego życiem...

Wystawy

 • XII 2017 – wystawa indywidualna pt.:” ZAINSPIROWANE ŻYCIEM”
 • IX 2017 – wystawa zbiorowa pt. :”Blues”, w MOK-u w Józefowie k/Warszawy
 • VI 2017 – wystawa zbiorowa pt.: „GRANICE WYOBRAŻNI”, W Łowiczu
 • III 2017 – wystawa zbiorowa pt. :” FRAME OF MIND” , MAGAN GALLERY w Londynie
 • II 2017 – wystawa zbiorowa Grupy Kierunek , Galeria Vareties w Krakowie
 • XII 2016 – wystawa zbiorowa Grupy Kierunek , SZARY STÓŁ w Krakowie
 • XI 2016 – wystawa indywidualna pt. : „W POLU WIDZENIA” W Galerii Sztuki Grodzka w Krakowie
 • IX 2016 - wystawa indywidualna pt.: „ŚCIEŻKI” w Winnym Przystanku w Warszawie
 • XII 2015 - wystawa zbiorowa pt.: "GRUPA KIERUNEK" w CKiS w Skierniewicach
 • XI 2015 - wystawa zbiorowa pt.: "SENTYMENTY" w Galerii OFF PIOTRKOWSKA w Łodzi
 • IX 2015 - wystawa zbiorowa pt.: "Kierunek NIEWIADOMA" w Galerii 33 w Ostrowie Wlkp.
 • VI 2015 - wystawa zbiorowa w Galerii BIAŁA ŚCIANA w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi