2021-12-08

Od 2 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w Centrali Banku przy ul. Puławskiej 15 można obejrzeć wystawę poplenerową pt. „Obraz nie jest tym, co przedstawia” Pracowni Malarstwa prof. Wojciecha Ledera z ASP w Łodzi.

Na wystawie można obejrzeć prace studentów, którzy brali udział w plenerze Dezintegracja pozytywna, jaki odbył się w Podlesicach w dniach 20-30 października 2020 r.  

Studenci zajmowali się dezintegracją formy – problemem artystycznym podjętym w okresie międzywojennym przez twórcę unizmu - Władysława Strzemińskiego - akademickiego patrona Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Podczas swoich wykładów Strzemiński zajmował się formą plastyczną uwolnioną od pragmatyki reprezentacji widzialnej rzeczywistości, która stała się autonomicznym systemem. Napięcia dynamiczne, kontrasty kontrapunktów stały się polem eksperymentu i swobody działań artystycznych dla polskiej przedwojennej awangardy.

Podobnym tropem poszedł profesor Wojciech Leder zachęcając swoich studentów do dezintegracji oczywistych atrybutów formy plastycznej takich jak: obraz, materiał, kształt, figura, światło, perspektywa itp. Eksperymenty twórcze, jakich podjęli się uczestnicy pleneru, przyniosły ciekawe rezultaty widoczne na obrazach eksponowanych na wystawie poplenerowej.