2018-05-25

Prace zostały przygotowana przez pracownie Rysunku i Materiałoznawstwa działających przy Katedrze Mody warszawskiej ASP.

Wystawa dokumentuje kreatywną fantazję oraz nowatorskie rozwiązania w twórczym myśleniu studentów. 

Wystawa TACTILIS (z łaciny: „to, co dotykalne”) jest próbą ukazania korelacji, jaka istnieje pomiędzy dwiema pracowniami przy Katedrze Mody na warszawskiej ASP (Pracownia Rysunku i Pracownia Materiałoznawstwa), które w swoich założeniach wykorzystują i badają multisensoryczną rzeczywistość wyobraźni. Rysunek stanowi indywidualną wypowiedź opartą na doświadczeniu związanym z poznaniem siebie i świata. Pracownia Rysunku obejmuje szeroko rozumianą problematykę zapisu we wszystkich jej zależnościach przybliżając studentowi możliwości poznania środków do wizualnej wypowiedzi. Rysunek rozwija wrażliwość i wyobraźnię twórczą niezbędną w procesach projektowych, inicjuje dalsze poszukiwania i prowadzi w głąb dalszych rozwiązań formalnych. Pracownia Materiałoznawstwa prezentuje siłę eksperymentu i poszukiwań uzyskanych poprzez dotyk i bezpośrednie fizyczne manipulowanie tkaniną.
W procesie projektowania pokazuje intymny świat podróży i odkryć, który tworzy artysta wsłuchując się w materiał poznając jego charakter.