2018-11-28
DIAMENT CSR

W konkursie Responsible Business Awards PKO Bank Polski został doceniony za zaangażowanie społeczne oraz realizację projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju i otrzymał nagrodę specjalną - „Diament CSR”.

Reagując na wyzwania współczesnego świata i potrzeby cywilizacyjne, Bank angażuje się w projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i wiele z nich inicjuje. Pozytywnie oddziałuje na polską gospodarkę realizując projekty wpisujące się w strategię gospodarczą kraju. Wspiera rozwój cyfrowych kompetencji społecznych i przeciwdziała wykluczeniu finansowemu Polaków. Wspiera wydarzenia kulturalne, dobroczynne i akcje społeczne, w realizację których stara się włączać środowiska lokalne.

Responsible Business Awards to nagroda przyznawana przez Executive Club. Jej celem jest podkreślenie znaczenia zaangażowania polskich przedsiębiorców we wdrażanie i promowanie idei zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu.