2012-01-14

Wiktor 2011Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego nagrodę „Wektora 2011” otrzymał „za spektakularny sukces PKO Banku Polskiego w czasach kryzysu finansowego i ostrej konkurencji, za wizję rozwoju banku i skuteczne umacnianie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej”.

Kapituła Pracodawców RP przyznaje co roku nagrody wybitnym osobistościom, które wyróżniają się kompetencją, przedsiębiorczością, innowacyjnością i aktywnością, a poprzez swoją działalność wyznaczają godne naśladowania kierunki rozwoju przynoszące korzyści polskiej gospodarce. Wektory przyznawane są od 2002 roku i do tej pory zyskały miano prestiżowych wyróżnień nie tylko w świecie gospodarki, ale także polityki, kultury, nauki i mediów.