2012-10-16

Szkolne Kasy Oszczędności projektem rokuPKO Bank Polski został laureatem nagrody Kapituły VII Kongresu Gospodarki Elektronicznej w kategorii Projekt Roku. Członkowie Kapituły nagrodzili projekt Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem przyczynia się on do rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce, a także wpływa na edukację młodego pokolenia w zarządzaniu finansami oraz promocję obrotu bezgotówkowego.

Organizatorem Kongresu jest Związek Banków Polskich, przy współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Miesięcznikiem Finansowym „Bank".