2019-05-20

W trzeciej edycji rankingu jakości komunikacji spółek publicznych z rynkiem, PKO Bank Polski zdobył tytuł „Transparentna Spółka Roku 2018 z indeksu WIG20”. Został wysoko oceniony w obszarach sprawozdawczość finansowa i raportowanie, relacje inwestorskie oraz zasady ładu korporacyjnego.

Ranking przygotowywany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków oraz Gazetę Giełdy „Parkiet”. Jego celem jest podniesienie jakości komunikacji spółek z rynkiem i promocja przejrzystego prowadzenia biznesu.