2013-05-24

Kapituła konkursu uhonorowała Bartosza Drabikowskiego Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego, odpowiedzialnego za Obszar Finansów i Rachunkowości, za szerokie rozumienie zadań Dyrektora Finansowego oraz wkład we wspieranie biznesu i wdrażanie innowacji.

Celem Konkursu „Dyrektor Finansowy Roku” jest wyróżnianie i promowanie osób zarządzających finansami przedsiębiorstw, szczególnie takich, którzy skutecznie działają w zmiennych warunkach rynkowych, są profesjonalistami i biznesowymi wizjonerami budującymi wartość firmy.

Oceniając kandydatów kapituła analizowała ich osiągnięcia zawodowe, kwalifikacje, przebieg kariery zawodowej, wkład w budowę pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, umiejętność przezwyciężania trudności i kryzysów, solidność zawodową i etykę, doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych oraz wyniki ekonomiczne firmy.