2015-03-10

Trzy subfundusze zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA otrzymały wyróżnienia w ramach „ALFA 2014”, w tym: PKO Stabilnego Wzrostu w kategorii funduszy stabilnego wzrostu, PKO Zrównoważony Plus w kategorii funduszy zrównoważonych oraz PKO Strategicznej Alokacji w kategorii fundusze aktywnej alokacji.

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych funduszy są przyznawane przez niezależny ośrodek badawczy Analizy Online. Każdy fundusz oceniany jest za efektywność, powtarzalność wyników oraz poziom kosztów.