Kazimierz Kościesza-Strzegocki

Kazimierz Kościesza-Strzegocki urodził się 5 listopada 1894 r. w Stanisławowie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W okresie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Po kryzysie przysięgowym wstąpił do tajnej Polskiej Organizacji Wojskowej. Służbę wojskową zakończył w 1920 r. w stopniu kapitana piechoty. Po odzyskaniu niepodległości sprawował szereg funkcji kierowniczych w różnych zakładach przemysłowych na terenie Małopolski i Śląska. Wiosną 1929 r. Henryk Gruber ściągnął Strzegockiego do pracy w PKO. Objął stanowisko dyrektora technicznego, a w 1933 r. został wiceprezesem Kasy. Swoim nazwiskiem Strzegocki sygnował większość podejmowanych przez Grubera i PKO inicjatyw, takich jak utworzenie banku Polska Kasa Opieki (Strzegocki zasiadał w Radzie Nadzorczej tej instytucji). W okresie międzywojennym aktywny również na polu działalności politycznej i społecznej (członek m.in. Związku Legionistów, Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny oraz Towarzystwa Przyjaciół Huculszczyzny).

Po wybuchu II wojny światowej wraz z całym kierownictwem PKO wyjechał z Warszawy na Wschód. Podczas ewakuacji śmierć poniosła żona Strzegockiego, a on sam został ranny. Wraz z córkami wrócił do Warszawy, gdzie włączył się w działalność konspiracyjną, pełniąc z ramienia władz podziemnych funkcję delegata na PKO.

W kwietniu 1945 r. mianowany przez Ministra Skarbu Kierownikiem i Przewodniczącym Tymczasowego Zarządu PKO. Powierzona została mu misja zabezpieczenia majątku Kasy oraz wznowienia jej działalności w zakresie obrotu czekowo-przekazowego i oszczędnościowego oraz innych zadań zleconych przez Ministerstwo Skarbu. Przygotowując plany rozwoju instytucji, której kierownictwo zostało mu powierzone, Strzegocki sugerował, by ograniczyć zadania centrali i dać większą samodzielność oddziałom lokalnym, których sieć należało odpowiednio rozbudować. W połowie września 1945 r. przeniesiony przez władze do pracy na Wybrzeżu, gdzie objął stanowisko zastępcy Delegata Rządu ds. Wybrzeża (funkcję tę pełnił były wicepremier i Minister Skarbu, Eugeniusz Kwiatkowski). Po likwidacji Delegatury przez ówczesne władze (maj 1948 r.) Strzegocki wrócił do Warszawy, gdzie znalazł zatrudnienie m.in. w Biurze Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego. Zmarł 9 sierpnia 1965 r. w wieku 71 lat.

loaderek.gifoverlay.png