Klasyfikacją nazywamy proces nadania Klientom oraz potencjalnym Klientom korzystającym z usług inwestycyjnych Banku jednej z następujących kategorii:

  • Klient detaliczny,
  • Klient profesjonalny,
  • Uprawniony kontrahent.

MiFID II przewiduje dla każdej z powyższych kategorii oznacza inny stopień ochrony inwestycyjnej. Najszerszy zakres ochrony przysługuje Klientom detalicznym. W odniesieniu do Klientów profesjonalnych i Uprawnionych kontrahentów zakres ochrony jest ograniczony. Zasady klasyfikacji Klientów PKO Banku Polskiego SA i przypisane do poszczególnych kategorii poziomy ochrony inwestycyjnej oraz warunki ewentualnej zmiany kategorii znajdują się w Broszurze informacyjnej MiFID.

Drukuj