Klasyfikacją nazywamy proces nadania Klientom oraz potencjalnym Klientom korzystającym z usług inwestycyjnych Banku jednej z następujących kategorii:

  • Klient detaliczny,
  • Klient profesjonalny,
  • Uprawniony kontrahent.

MiFID II przewiduje dla każdej z powyższych kategorii oznacza inny stopień ochrony inwestycyjnej. Najszerszy zakres ochrony przysługuje Klientom detalicznym. W odniesieniu do Klientów profesjonalnych i Uprawnionych kontrahentów zakres ochrony jest ograniczony. Szczegółowe zasady klasyfikacji Klientów i przypisane do poszczególnych kategorii poziomy ochrony inwestycyjnej oraz warunki ewentualnej zmiany kategorii zostały określone w "Zasadach klasyfikacji Klientów PKO Banku Polskiego" (więcej w Broszurze informacyjnej MiFID II).

Zasady kwalifikacji Klientów PKO Banku Polskiego (wyciąg z przepisów wewnętrznych Banku)
Drukuj