Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Informacje ogólne

Podstawowym celem MiFID jest zapewnienie Klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz gwarantowanie przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

Informacje o PKO Banku Polskim

Bank świadczy usługi w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bezpośrednio w komórkach organizacyjnych Centrali Banku, Oddziałach Banku, Centrach Korporacyjnych, w Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego oraz za pomocą kanałów bankowości elektronicznej iPKO, Inteligo, Supermakler.

Nowe wymogi

W kontekście wymogów MiFID, czynności wykonywane przez Bank w ramach świadczenia usługi w zakresie instrumentów finansowych można podzielić na trzy grupy.

Kwalifikacja

Kwalifikacją nazywamy proces nadania przez Bank Klientom korzystającym z usług inwestycyjnych oraz potencjalnym Klientom Banku jednej z następujących kategorii przewidzianej przez wymogi MiFID: Klient detaliczny, Klient profesjonalny, Uprawniony kontrahent.

Ocena adekwatności
i odpowiedniości

Celem oceny jest wskazanie instrumentów finansowych, które są adekwatne dla Klienta, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w zakresie zawierania transakcji na instrumentach finansowych.

Zasady świadczenia usług

Bank realizując zlecenie Klienta działa uczciwie, z zachowaniem reguł, które zostały określone w "Zasadach działania w najlepiej pojętym interesie Klienta PKO Banku Polskiego".

Produkty objęte MiFID

Usługi inwestycyjne oraz grupy instrumentów finansowych znajdujące się w ofercie Banku, objęte są MiFID.