PKO Bank Polski SA działając w ramach systemu wykonywania transakcji publikuje dane na temat jakości wykonywania transakcji zgodnie z art. 1 Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji (tzw. RTS 27). Poniższe raporty zawierają dane dotyczące jakości wykonywania transakcji w okresie od 3 stycznia do 31 marca 2018 r.