PKO Bank Polski SA działając na podstawie wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz aktów delegowanych wydanych na podstawie tychże aktów ustawodawczych publikuje „Informację dotyczącą działalności PKO Banku Polskiego SA jako podmiotu systematycznie internalizującego transakcje” oraz „Listę instrumentów, dla których PKO Bank Polski SA działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje”.

PKO Bank Polski SA działając w ramach systemu wykonywania transakcji publikuje dane na temat jakości wykonywania transakcji zgodnie z art. 1 Rozporządzenia delegowane Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji (tzw. RTS 27). Poniższe raporty zawierają dane dotyczące jakości wykonywania transakcji w okresie od 3 stycznia do 31 marca 2018 r.