Opłaty

Opłaty pobierane z tytułu nabycia, zbycia lub przeniesienia jednostek uczestnictwa funduszy.

Więcej

Kontakt

Sprawdź w jaki sposób możesz skontaktować się z PKO BP Finat sp. z o.o

Więcej

Bezpieczeństwo inwestycji
- MiFID

Ogólne informacje o przepisach i aktach prawnych dotyczących bezpieczeństwa inwestycji.

Więcej

Pytania i odpowiedzi

Poznaj najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w tematyce MiFID.

Więcej

Informacje o ryzyku

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Skutki decyzji inwestycyjnych ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Więcej

Obsługa zleceń przez PKO BP Finat Sp. z o.o.

Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nabywane przez Klientów PKO Banku Polskiego w Koncie Inteligo dystrybuowane są przez PKO BP Finat Sp. z o.o.

Więcej

Informacje o PKO BP Finat sp. z o.o
i świadczonej usłudze

PKO BP Finat sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa finansowego na rzecz podmiotów oferujących produkty inwestycyjne, ubezpieczeniowe oraz inne produkty i usługi rynku finansowego.

Więcej

Słowniczek pojęć

Jeśli terminologia z zakresu inwestowania sprawia Ci trudność, skorzystaj ze specjalnego słowniczka pojęć, w którym znajdziesz krótkie, jasne definicje.

Więcej