Ryzyko inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Skutki decyzji inwestycyjnych ponosi wyłącznie użytkownik serwisu. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach informacyjnych. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.pkotfi.pl, w siedzibie PKO TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii 0 801 32 32 80.

Jak należy rozumieć prezentowane wyniki funduszy?
Z jakimi opłatami i kosztami wiąże się inwestycja w jednostki funduszy PKO?
Informacje dodatkowe
Czy inwestycja w jednostki funduszy inwestycyjnych jest dla mnie odpowiednia?
Drukuj