Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych nabywane przez Klientów PKO BP SA w Koncie Inteligo oraz poprzez usługę iPKO dystrybuowane są przez PKO BP Finat Sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. jest podmiotem pośredniczącym w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych objętym przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa (Dz.U nr 62, poz. 507).

Uregulowania prawne wprowadziły obowiązek aktualizacji regulaminów określających zasady wykonywania zleceń oraz zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów w celu dostosowania ich do wymogów MiFID.

Poniżej prezentujemy Państwu uregulowania obowiązujące w PKO BP Finat Sp. z o.o.

Skargi i reklamacje
Zarządzanie Konfliktami Interesów
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj