Co to jest MiFiD?
Jakiego klienta możemy określić mianem klienta profesjonalnego?
Jaki jest cel kwestionariusza?
Dlaczego klient przed nabyciem będzie proszony o wypełnienie kwestionariusza?
W jakim przypadku mogę nie wypełniać kwestionariusza?
Czy wypełnienie kwestionariusza uniemożliwia nabycie jednostek funduszy?
Czy mogę zmienić odpowiedzi w kwestionariuszu?
Czy wypełnienie kwestionariusza w iPKO jest konieczne, jeżeli podobny kwestionariusz wypełniałem u innego Dystrybutora?
Drukuj